Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

 

Dyrektor: mgr Anna Mikulska / Muzyka / Plastyka / Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Augustyn-Janus – Fizyka

mgr inż. Barbara Cichońska – Matematyka / Przyroda

mgr Marzena Jacher – Biologia / Chemia

mgr Zuzanna Jamróz – Oddział szkolno-przedszkolny

mgr Anna Kita – Język niemiecki

mgr Wioletta Kownacka – Wychowanie fizyczne / Technika / Informatyka

mgr Kinga Miczołek – Język angielski / Biblioteka

mgr Izabela Purgal – Język polski

mgr Maria Purgal – Edukacja wczesnoszkolna

ks mgr Kazimierz Soleński – Religia

mgr Konrad Sus – Geografia

mgr Anna Szczygieł – Historia

mgr Anna Tarasek – Edukacja wczesnoszkolna / Logopedia / Rewalidacja