Młodzieżowa Rada Gminy Korzenna

Młodzieżowa Rada Gminy Korzenna

                                   Wojnarowa, dnia 07.10.2021r.

O G Ł O S Z E N I E

Działając w myśl:

ZARZĄDZENIA NR ORG.0050.244.2021

WÓJTA GMINY KORZENNA

z dnia 27 września 2021 roku

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Korzenna

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojnarowej ogłasza nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Korzenna. Chętnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 18 lat i zamieszkują wieś Wojnarowa stanowiącą Okręg Wyborczy numer 16 prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Wojnarowej do dnia 18 października 2021 roku do godziny 12.

Kandydatów na członków Młodzieżowej Rady mogą zgłaszać:

1) Samorządy klasowe danej szkoły

2) Stowarzyszenia i kluby sportowe

3) Grupy, co najmniej 6 uczniów danej miejscowości

Każdy kandydat do swojego zgłoszenia musi dołączyć listę poparcia co najmniej 10 osób uprawnionych do głosowania (tj. w wieku do 18 lat) i pisemną zgodę rodziców na kandydowanie.

Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Korzenna zarządzone zostały
na dzień 29 października 2021r.
Szczegóły dotyczące organizacji wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Korzenna można znaleźć na stronie internetowej Gminy Korzenna

Comments are closed.