NARODOWE CZYTANIE!

NARODOWE CZYTANIE!

Już po raz trzeci z inicjatywy Pani Anety Krasińskiej – Sikoń nasza szkoła przyłączyła się do zainaugurowanej przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego akcji narodowego czytania dzieł polskiej literatury. W obchodzonej w Polsce dziesiątej jubileuszowej edycji kampanii wzięło udział także w Europie i na całym świecie 3500 instytucji. Dziełem wybranym do czytania w tym roku była farsa Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

To wyjątkowe dzieło, które jak sama autorka mówiła: „morduje duszę ludzką”, piętnuje obłudę, fałsz i dwulicowość. Uczy, że szczerość i prawda to wartości niepodważalne, o które dziś czasem trudno. Sama postać Anieli Dulskiej to przestroga przed kłamliwym kreowaniem wizerunku, jakże aktualna w dobie znaczącego istnienia w rzeczywistości internetowej. Uczniom klasy ósmej dziękujemy za odegranie głównych ról, Pani Agacie Ligęzie – Chyc za wcielenie się w rolę tytułowej bohaterki, pani Kindze Miczołek za rolę Lokatorki. Zapraszamy na Narodowe Czytanie za rok!

Comments are closed.