Pedagog mgr Beata Pawlik

Pedagog mgr Beata Pawlik

Pedagog szkolny organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.
Do kompetencji pedagoga należy m.in.:
czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego
pomoc materialna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (stypendia i zasiłki szkolne, obiady)
pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych (np. trudności adaptacyjne, konflikty rówieśnicze, problemy rodzinne)
współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (diagnoza trudności dydaktycznych i wychowawczych, formy pomocy)
organizacja nauczania indywidualnego
pomoc w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia
pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz uczniom szczególnie uzdolnionym w pokonywaniu trudności natury emocjonalnej
czuwanie nad wdrażaniem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
promowanie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki
współpraca z innymi instytucjami udzielającymi wsparcia uczniom i rodzicom.
Jeżeli masz pytania, wątpliwości, potrzebujesz pomocy, chcesz podzielić się sukcesami – otrzymasz czas, wsparcie oraz niezbędne informacje.
Można też kontaktować się ze mną drogą mailową i telefonicznie :
beciapaw@poczta.fm

508251492 codziennie w godzinach od 13. 00 – 14. 00

ZAPRASZAM

Do poczytania:
Jak powiedzieć dziecku „NIE”?

Jak zachęcać dziecko do wspólpracy?

Ty leniuchu!” czyli o wpisywaniu i uwalnianiu dziecka od grania
ról

Jak okiełznać złość?

Pochwały mają moc!
Co zamiast krzyku – Jak mówić do dziecka, aby nas słuchało?

Czym są granice i jak z sukcesem wyznaczać je dziecku?

Dobry rodzic-Dobry start

Dziecko w sieci

Comments are closed.