Jak wygląda nauczanie zdalne w naszej szkole?

Jak wygląda nauczanie zdalne w naszej szkole?

Jak wiadomo, od 26 października w klasach IV-VIII, a od 2 listopada również w klasach I-III trwa nauczanie zdalne. Jest ono prowadzone na dwóch platformach komunikacyjnych: Microsoft Teams i Discord – w zależności od klasy i przedmiotu – wybór należy do nauczyciela. Wszyscy uczniowie mają założone konto w MS Teams, a w klasach IV-VIII mają też je na Discord. Zajęcia odbywają się zgodnie z podziałem godzin obowiązującym w czasie nauki stacjonarnej, w tych samych godzinach, jak w szkole. Ze względów zdrowotnych (higiena pracy przy komputerze) mogą być skrócone przez nauczycieli do 30-35 minut.

Comments are closed.