Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

  1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
  3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  4. Do odwołania ogranicza się  bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
  1. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów przekazują dziecko nauczycielowi bez wchodzenia do budynku szkoły. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa).
  1. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu .
  1. Przy wejściu do budynku zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
Comments are closed.