Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

  1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-1
  3. Uczniowie maja przydzielone klasy, w których odbywają się zajęcia. Nie zmieniają ich. Wyjątek stanowią zajęcia z informatyki.
  4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu,  ograniczy się ćwiczenia i gry kontaktowe.
  6. W miarę możliwości zajęcia sportowe będą  przeprowadzane na otwartym powietrzu.
  7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
  8. Z klas zostają usunięte wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować.
Comments are closed.