Browsed by
Miesiąc: Grudzień 2020

Najlepsze życzenia

Najlepsze życzenia

Najserdeczniejsze życzenia: Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, Rodzinnego ciepła i wielkiej radości, Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.

Pedagog mgr Beata Pawlik

Pedagog mgr Beata Pawlik

Pedagog szkolny organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. Do kompetencji pedagoga należy m.in.: czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego pomoc materialna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (stypendia i zasiłki szkolne, obiady) pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych (np. trudności adaptacyjne, konflikty rówieśnicze, problemy rodzinne) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (diagnoza trudności dydaktycznych i wychowawczych, formy pomocy) organizacja nauczania indywidualnego pomoc w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz uczniom szczególnie…

Read More Read More