Browsed by
Kategoria: Uncategorized

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Szkolne Koło Wolontariatu „Silni Sercem” zachęca do wzięcia udziału w 29. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 31 stycznia 2021 roku. Ze względu na panujące okoliczności pandemiczne najłatwiejszą formą pomocy jest dorzucenie się do e-Skarbonki (https://eskarbonka.wosp.org.pl/). O przebiegu finału WOŚP w najbliższej okolicy można przeczytać: https://www.dts24.pl/29-final-wosp-w-nowym-saczu-orkiestra-zagra-bezpiecznie/ Szkolne Koło Wolontariatu „Silni Sercem”

Pedagog mgr Beata Pawlik

Pedagog mgr Beata Pawlik

Pedagog szkolny organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. Do kompetencji pedagoga należy m.in.: czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego pomoc materialna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (stypendia i zasiłki szkolne, obiady) pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych (np. trudności adaptacyjne, konflikty rówieśnicze, problemy rodzinne) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (diagnoza trudności dydaktycznych i wychowawczych, formy pomocy) organizacja nauczania indywidualnego pomoc w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz uczniom szczególnie…

Read More Read More

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Do odwołania ogranicza się  bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów przekazują dziecko nauczycielowi bez wchodzenia do budynku szkoły. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym…

Read More Read More

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 1 Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące…

Read More Read More

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. W szkole przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć przyjętym odrębnym zarządzeniem. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne  uczniowie w czasie przerw spędzają czas na  świeżym powietrzu na terenie szkoły. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. Korytarze oraz obszary gdzie przebywają uczniowie są podzielone odrębnym zarządzeniem dyrektora na strefy, w których w czasie przerw mogą przebywać jedynie uczniowie przypisanego…

Read More Read More

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-1 Uczniowie maja przydzielone klasy, w których odbywają się zajęcia. Nie zmieniają ich. Wyjątek stanowią zajęcia z informatyki. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,…

Read More Read More

Zakończenie roku szkolnego – organizacja

Zakończenie roku szkolnego – organizacja

W czwartek, 25 VI zakończenie roku szkolnego dla klasy 0. O godzinie 8.00 Msza św, potem zakończenie na sali gimnastycznej, razem z rodzicami. W piątek, 26.VI – pozostałe klasy – tylko uczniowie, rodziców prosimy o pozostanie poza budynkiem szkoły. 8.00 – klasy V – VIII 9.00 – klasy I – III Prosimy pamiętać o maseczkach, rękawiczkach i własnych długopisach.  

Szkolny Pedagog

Szkolny Pedagog

,,Być zawsze człowiekiem dla człowieka bez względu na rolę, jaką się pełni w życiu”     W okresie zamknięcia szkoły  PEDAGOG SZKOLNY – mgr Beata Pawlik jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli pod nr telefonu 508 251492 oraz poprzez aplikację messenger DRODZY UCZNIOWIE!  Jeśli macie problem: z nauką, w kontaktach z rodzicami, w kontaktach z rówieśnikami,nauczycielami, jesteście w trudnej sytuacji materialnej, chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak, macie problemy ze zdrowiem, potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się…

Read More Read More

LIST PASTERSKI BISKUPA TARNOWSKIEGO NA NIEDZIELĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 19 KWIETNIA 2020 ROKU

LIST PASTERSKI BISKUPA TARNOWSKIEGO NA NIEDZIELĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 19 KWIETNIA 2020 ROKU

Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie!   Uderza nas myśl, jak bardzo sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy z powodu pandemii, przypomina położenie uczniów Chrystusa po Jego męce i śmierci. Przebywali oni zgromadzeni w Wieczerniku, którego drzwi były zamknięte, żywiąc w swych sercach tak wiele obaw i niepokoju o przyszłość. Podobny ciężar uczuć przygniata nas od kilku tygodni. Przymuszeni panującą sytuacją trwamy zamknięci w murach naszych domów i mieszkań, które stały się też zarazem swoistymi „wieczernikami” domowego Kościoła. Nasze rodziny i wspólnoty codziennego zamieszkania jeszcze…

Read More Read More