Browsed by
Autor: admin

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Do odwołania ogranicza się  bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów przekazują dziecko nauczycielowi bez wchodzenia do budynku szkoły. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym…

Read More Read More

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 1 Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące…

Read More Read More

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. W szkole przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć przyjętym odrębnym zarządzeniem. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne  uczniowie w czasie przerw spędzają czas na  świeżym powietrzu na terenie szkoły. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. Korytarze oraz obszary gdzie przebywają uczniowie są podzielone odrębnym zarządzeniem dyrektora na strefy, w których w czasie przerw mogą przebywać jedynie uczniowie przypisanego…

Read More Read More

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-1 Uczniowie maja przydzielone klasy, w których odbywają się zajęcia. Nie zmieniają ich. Wyjątek stanowią zajęcia z informatyki. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,…

Read More Read More

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!   Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w formie stacjonarnej. Wracamy do szkoły!!! Msza Św.  inaugurująca nowy rok szkolny 2020/2021 odbędzie się  dnia 31 sierpnia 2020 r. o godz. 8:00/ poniedziałek/. W związku z obecną sytuacją epidemiczną, rozpoczęcie odbędzie się w odmiennej formie od dotychczasowej. Klasy spotkają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych  dniach i godzinach w salach lekcyjnych. 31 sierpnia  2020r. po mszy św. –godz.9.00-zapraszamy  dzieci z oddziału przedszkolnego  wraz z rodzicami  na spotkanie z  dyrektorem i…

Read More Read More

Zakończenie roku szkolnego – organizacja

Zakończenie roku szkolnego – organizacja

W czwartek, 25 VI zakończenie roku szkolnego dla klasy 0. O godzinie 8.00 Msza św, potem zakończenie na sali gimnastycznej, razem z rodzicami. W piątek, 26.VI – pozostałe klasy – tylko uczniowie, rodziców prosimy o pozostanie poza budynkiem szkoły. 8.00 – klasy V – VIII 9.00 – klasy I – III Prosimy pamiętać o maseczkach, rękawiczkach i własnych długopisach.  

Ważne informacje dla rodziców związane z klasyfikacją

Ważne informacje dla rodziców związane z klasyfikacją

W związku z nadal istniejącą sytuacją epidemiczną, prosimy rodziców o odebranie przewidywanych ocen w następujących terminach: wtorek 9 czerwca – od godz. 8.00 – 17.00 środa 10 czerwca – od godz. 8.00 – 13.00 Również prosimy uczniów o zwrot podręczników oraz wypożyczonych książek z biblioteki. Terminarz: – poniedziałek 22 czerwca – klasy VI i VIII w godzinach 9.00-12.00 – wtorek 23 czerwca  – klasy V i VII w godzinach 9.00-12.00 – środa 24 czerwca – klasy I, II oraz III…

Read More Read More