Browsed by
Autor: admin

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Szkolne Koło Wolontariatu „Silni Sercem” zachęca do wzięcia udziału w 29. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 31 stycznia 2021 roku. Ze względu na panujące okoliczności pandemiczne najłatwiejszą formą pomocy jest dorzucenie się do e-Skarbonki (https://eskarbonka.wosp.org.pl/). O przebiegu finału WOŚP w najbliższej okolicy można przeczytać: https://www.dts24.pl/29-final-wosp-w-nowym-saczu-orkiestra-zagra-bezpiecznie/ Szkolne Koło Wolontariatu „Silni Sercem”

Najlepsze życzenia

Najlepsze życzenia

Najserdeczniejsze życzenia: Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, Rodzinnego ciepła i wielkiej radości, Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.

Pedagog mgr Beata Pawlik

Pedagog mgr Beata Pawlik

Pedagog szkolny organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. Do kompetencji pedagoga należy m.in.: czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego pomoc materialna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (stypendia i zasiłki szkolne, obiady) pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych (np. trudności adaptacyjne, konflikty rówieśnicze, problemy rodzinne) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (diagnoza trudności dydaktycznych i wychowawczych, formy pomocy) organizacja nauczania indywidualnego pomoc w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz uczniom szczególnie…

Read More Read More

Jak wygląda nauczanie zdalne w naszej szkole?

Jak wygląda nauczanie zdalne w naszej szkole?

Jak wiadomo, od 26 października w klasach IV-VIII, a od 2 listopada również w klasach I-III trwa nauczanie zdalne. Jest ono prowadzone na dwóch platformach komunikacyjnych: Microsoft Teams i Discord – w zależności od klasy i przedmiotu – wybór należy do nauczyciela. Wszyscy uczniowie mają założone konto w MS Teams, a w klasach IV-VIII mają też je na Discord. Zajęcia odbywają się zgodnie z podziałem godzin obowiązującym w czasie nauki stacjonarnej, w tych samych godzinach, jak w szkole. Ze względów…

Read More Read More

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, niniejszym pragnę przypomnieć podstawowe zasady postępowania oraz przekazać dodatkowe postanowienia: Przede wszystkim ożywiajmy naszą modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Dołączajmy tę intencję do modlitwy różańcowej i modlitwy powszechnej we Mszy św. Warto nadal przywoływać w modlitwie eucharystycznej wstawiennictwa św. Szymona z Lipnicy oraz powrócić do śpiewania suplikacji….

Read More Read More

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Do odwołania ogranicza się  bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów przekazują dziecko nauczycielowi bez wchodzenia do budynku szkoły. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym…

Read More Read More

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 1 Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące…

Read More Read More

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. W szkole przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć przyjętym odrębnym zarządzeniem. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne  uczniowie w czasie przerw spędzają czas na  świeżym powietrzu na terenie szkoły. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. Korytarze oraz obszary gdzie przebywają uczniowie są podzielone odrębnym zarządzeniem dyrektora na strefy, w których w czasie przerw mogą przebywać jedynie uczniowie przypisanego…

Read More Read More

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-1 Uczniowie maja przydzielone klasy, w których odbywają się zajęcia. Nie zmieniają ich. Wyjątek stanowią zajęcia z informatyki. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,…

Read More Read More

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!   Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w formie stacjonarnej. Wracamy do szkoły!!! Msza Św.  inaugurująca nowy rok szkolny 2020/2021 odbędzie się  dnia 31 sierpnia 2020 r. o godz. 8:00/ poniedziałek/. W związku z obecną sytuacją epidemiczną, rozpoczęcie odbędzie się w odmiennej formie od dotychczasowej. Klasy spotkają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych  dniach i godzinach w salach lekcyjnych. 31 sierpnia  2020r. po mszy św. –godz.9.00-zapraszamy  dzieci z oddziału przedszkolnego  wraz z rodzicami  na spotkanie z  dyrektorem i…

Read More Read More